×
  • 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest J.J. Darboven Polska Spółka z o.o. Podanie danych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 t.j. z późn. zm.).

  • 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres mailowy marketing@darboven.pl